Zniekształcenia poznawcze – jak na nas wpływają?

zniekształcenia poznawcze

Nasze samopoczucie w danej chwili ma wpływ na to jak postrzegamy daną sytuację czy temat. Euforia może sprawić, że będziemy bezkrytycznie idealizować nasze wybory czy otoczenie. Dobrostan emocjonalny stwarza dobre warunki do racjonalnego myślenia. Poza tym, istnieją również zniekształcenia poznawcze. Czym są i jaki mają wpływ na nas, postrzeganie siebie i świata?

Zniekształcenia poznawcze

Zniekształcenia poznawcze możemy rozumieć jako błędy w logicznym myśleniu. Nierzadko sprawiają one, że rodzi się w nas nasilone myślenie krytyczne. Zniekształcenia poznawcze to cecha myśli automatycznych, które leżą poza strefą naszej kontroli. Każdy ich doświadcza, jednak nasilone skutki zniekształceń możemy postrzegać w kontekście psychopatologii.

Psychoterapeuci realizują szereg działań związanych z psychoedukacją, dzięki temu umożliwiają uzyskanie lepszego wglądu w emocje i przekonania. Praca nad szkodliwymi skutkami występowania zniekształceń możliwa jest np. w ramach psychoterapii indywidualnej. Gdy poznamy specyfikę zniekształceń, możemy efektywniej je rozpoznawać i podejmować próby radzenia sobie z negatywnymi konsekwencjami.

Poznaj przykłady popularnych zniekształceń poznawczych

Przyjrzyjmy się kilku częstym zniekształceniom poznawczym:

  • wyolbrzymianie oraz umniejszanie – nasze pozytywne osiągnięcia czy sukcesy innych osób wydają się błahe
  • personalizacja – branie na siebie za dużej odpowiedzialności za jakieś negatywne zdarzenia
  • czytanie w myślach – zakładanie, że wiemy co myślą inni
  • katastrofizacja – przewidywanie przyszłości w czarnych barwach
  • etykietowanie – przypisywanie cech negatywnych sobie oraz innym
  • żal dotyczący przeszłości – koncentrowanie się na tym, co mogło być przez nas zrobione lepiej

Jeśli zauważasz u siebie niepokojące zachowania warto skonsultować się ze specjalistą. Po psychoterapia indywidualną w Centrum Nowa w Warszawie realizowana jest m.in. psychoterapia online, terapia par, trening umiejętności społecznych.

Artykuł sponsorowany