Technologia Xypex – co warto o niej wiedzieć?

Xypex

Technologia Xypex jest już dobrze znana i znajduje szerokie zastosowanie w różnego typu konstrukcjach w Polsce i poza jej granicami. Xypex to trwała hydroizolacja fundamentów, ale również ochrona przed agresją chemiczną. Na czym dokładnie polega? Czy może być stosowana tylko w nowobudowanych obiektach czy również w tych już eksploatowanych i wysłużonych?

Xypex – technologia krystalizacji

Specjalnie dobrane nietoksyczne chemikalia wraz z produktami ubocznymi hydratacji prowadzą do powstania unikatowych kryształów. Są one nierozpuszczalne i umożliwiają uszczelnianie porów i pęknięć w betonie. W rezultacie beton staje się nieprzepuszczalne, nawet gdy poddane zostaje działaniu wysokiego ciśnienia hydrostatycznego. Procesy krystalizacji odnawiane są przy każdorazowym kontakcie z wodą czy innymi cieczami. Xypex wypiera inne technologie i rozwiązania takie jak papy, folie czy maty bentonitowe.

Hydroizolacja fundamentów w nowych i użytkowanych obiektach

Produkty Xypex są często stosowane w nowych konstrukcjach. Np. domieszka uszczelniająca Admix C-1000(NF) sprawdza się w we wszystkich konstrukcjach betonowych. Domieszka ta może być dodawana na etapie przygotowywania mieszanki betonowej na betoniarni lub do betonowozu przed wbudowaniem masy betonowej. Jej zastosowanie pomaga uprościć proces budowy, a szczególnie skrócić czas niezbędny do zapewnienia skutecznej hydroizolacji.

Właściwości Xypex sprawiają, że możliwa jest również renowacja konstrukcji betonowych już eksploatowanych. Często inne technologie okazują się być nierentowne lub zbyt skomplikowane. Naprawa  – spoin, pęknięć czy innego typu ubytków – może być przeprowadzona od wewnątrz konstrukcji.

Mamy możliwość przeprowadzania renowacji betonu o dowolnej grubości oraz wieku. Warunkiem, który musi być spełniony jest statyczna wytrzymałość konstrukcji.

Xypex wykorzystywany jest w szeregu konstrukcji betonowych takich jak:

  • obiekty mostowe
  • stacje uzdatniania wody
  • oczyszczalnie ścieków
  • baseny pływackie
  • płyty parkingów
  • mury oporowe
  • piwnice
  • podziemne konstrukcje betonowe
  • tunele
  • podziemne przejścia

Artykuł sponsorowany